rect lodka lodka lodka
RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE W DOBROM ŽIVOT

Vyskladajte si poistenie, aby fungovalo

Vyberte si až z 23 poistných rizík, ktoré sa postarajú o vás aj vašu rodinu.

Žite s ľahkosťou a bez obáv
s rizikovým životným poistením

Vyberte si až z 23 poistných rizík, ktoré sa postarajú o vás aj vašu rodinu.
Poistenie pre prípad úmrtia
icon-down
  • finančná pomoc pre vašich blízkych v prípade tragickej udalosti
Poistenie kritických chorôb
icon-down
  • unikátne členenie kritických chorôb na srdcovocievne, onkologické, neurologické a ostatné

Poistenie invalidity
icon-down
  • jednorazová výplata alebo vyplácanie mesačnej renty
Poistenie úrazu
icon-down
  • finančná injekcia pri trvalých následkoch alebo úmrtí
Poistenie denných dávok
icon-down
  • príjem počas liečenia úrazu, práceneschopnosti, hospitalizácie či rekonvalescencie
Poistenie chirurgického zákroku
icon-down
  • pomoc pri zákroku v dôsledku choroby alebo úrazu
Poistenie úverových rizík
icon-down
  • finančná opora pri neschopnosti splácať úver v dôsledku invalidity, kritických chorôb či úmrtia

Počítajte aj so skvelými benefitmi

Okrem samotného poistenia získate aj ďalšie výhody.

Poistenie vašich detí v cene

Zľavy až do výšky 40%

Celoročné cestovné poistenie

Uzavretie zmluvy aj bez ocenenia zdravotného stavu

Zdravotné asistenčné služby pre celú rodinu

Krytie aj pri pandémii